Zdravověda, škola v přírodě atd.

Zakladatelem zdravovědy (eubiotiky) u nás byl Mudr. Stanislav Růžička (1872-1946). Důvody nemocí těla i ducha viděl v tom, že lidstvo ztratilo základní přirozenou cestu života, a proto navrhl projekt eubiotické výchovné osady, který se však nakonec neuskutečnil, stejně jako trvalé rozšíření myšlenek eubiotiky, na kterém se několik let pracovalo. (Důraz byl kladen na život v přírodním prostředí a v dobrém rodinném svazku, zachovávání hygienických norem, prevenci nemocí, fyzickou práci a pohyb, správnou výživu (včetně abstinence alkoholu), prosté a účelné oblékání bez přepychu…)

První školu v přírodě u nás realizoval učitel a spisovatel Eduard Štorch (1878-1956), pro kterého bylo zdraví podmínkou další výchovy a vzdělávání. Proto se snažil o změnu prostředí i metod výchovy a vzdělávání (i v rodinách dětí) a roku 1926 založil tzv. Dětskou farmu (výuka s prvky alternativních škol v přírodním prostředí), kterou však úřady, i přes kladný ohlas rodičů, po čtyřech letech zakázaly.

V letech 1986-1990 vytvářela výzkumná skupina SZÚ v Praze „Ozdravný program pro ZŠ“, který hovoří ve prospěch větší pestrosti a uvolnění režimu s dostatkem pohybu , relaxací a pitným režimem, při zachování pořádku a dohodnutých pravidel.

No comments yet.

Leave a comment

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.