Dalton

Vznik:
Experimentální střední školu založila v Daltonu (USA) Helen Parkhurstová r. 1919. Inspirovala se u M. Montessori, jejíž byla žákyní. U nás Daltonské postupy využívala ve 30. letech 20. stol. řada Zlínských škol a škola Příhodova.  Po dlouhé odmlce začaly školy s daltonskými prvky v ČR vznikat r. 1996 ve spolupráci se školami Holandskými. V současnosti zde existuje asi 25 škol, včetně středních. Bohužel z daltonského plánu čerpají často jen prvky a důležitý je samozřejmě také kontext. Zde tedy platí dvojnásob, že je třeba dobře vybírat.

Jak vypadá daltonská třída
Jednotlivé třídy se samozřejmě liší, ale obecně lze říci, že uspořádání lavic by mělo umožňovat pohyb po třídě, skupinovou i samostatnou práci. Někde se lavice na potřebnou dobu přemisťují.

Jak probíhá daltonská výuka

V původním daltonském plánu žáci sepisovali s učitelem měsíční smlouvy o zvládnutí učiva. Samostatně nebo ve skupinách potom pracovali v odborných pracovnách vybavených potřebnými pomůckami. Učivo na jeden rok mohli zvládnout i dříve nebo později. Pro zlepšování mluveného projevu se pořádaly dětské konference k různým tématům.

Základními principy Daltonského plánu jsou volnost (ve smyslu učit se zacházet se svobodou, získat odpovědnost), samostatnost (to, k čemu se sám dopracuji, si budu lépe pamatovat), spolupráce.

V českých školách se vyučuje pouze v daltonských blocích např. dvakrát týdně po dvou vyučovacích hodinách (v nižších třídách méně, ve vyšších více). Blok je většinou zaměřen procvičování a opakování látky. Děti si vybírají, kterému předmětu se budou v konkrétním bloku věnovat a poté plní úkoly (povinné, volitelné a tzv. extra úkoly navíc) z příslušného pracovního listu. Využívají přitom literaturu, v případě, že si neví rady, mohou žádat o pomoc spolužáka. Řešení úkolů bývají vyvěšena ve třídě pro snadnou sebekontrolu a splnění úkolů děti zaznamenávají na přehledné tabule, díky nimž vidí i učitel kolik a jaké práce komu zbývá. Hotové práce se obvykle zakládají do portfolia. Některé školy k Daltonské výukce využívají speciální učebnu vybavenou literaturou a didaktickými materiály.

Poznámka:
Děti v některých brněnských třídách mohou sedět na nafukovacích míčích (pokud jim je rodiče koupí). Aktivnější děti pohupováním uvolňují pohybový neklid a dokážou se lépe soustředit na výuku.

Seznam daltonských škol v ČR: momentálně nedostupný

Internetové stránky:
Principy Daltonské výuky na ZŠ Horácké nám. v Brně
Dalton na ZŠ Mutěnická v Brně
Dalton na ZŠ Husova v Brně
Reportáž ze ZŠ Rašínova ul. v Brně
Blog Daltonského učitele
Daltonská výuka na gymnáziu Břeclav
Literatura:
Rýdl, K.: Jak dosáhnout spoluzodpovědnosti žáka. Daltonský plán jako výzva. Praha, Strom 1998.
Wenke, H.: Röhner R.:Ať žije škola. Brno: Paido, 2000.
Hrubá, J.: Dalton – jedna z možných cest (Učitelské listy č.9/1998-1999)