Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program si utváří každá škola na podkladě Rámcového vzdělávacího programu, který je obecnější a je závazný pro všechny základní školy v ČR.

Definuje jaké cíle a obsahy učiva má žák zvládnout i jaké dovednosti (kompetence) se u něj mají rozvíjet.

Některé školy mají svůj školní vzdělávací program k dispozici na webových stránkách, ale mnohé jej z obavy, aby nebyl bezmyšlenkovitě kopírován jinými školami, nabízejí k nahlédnutí pouze v tištěné podobě. Každopádně rodič má právo si ŠVP školy vyžádat a prostudovat.