Kritické myšlení

Vychází z tzv. třífázového cyklu učení:

  1. evokace – brainstorming k tématu (co už tuším nebo vím, co by mě zajímalo)
  2. uvědomění si významu – konfrontace původní představy s novými informacemi nebo s informacemi nově formulovanými
  3. reflexe – shrnutí co se komu potvrdilo a na co naopak změnil názor, uvědomění si případných odlišných názorů ostatních dětí (či dospělých)

Více na oficiálním webu Kritické myšlení o. s.