Summerhill A. S. Neilla

Mezinárodní školu založil Neill r. 1921 v Německu, nakonec ji r. 1924 přestěhoval do rodné Anglie, kde existuje dodnes. Končí vysvědčením o všeobecném středním vzdělání.

Jde o společenství asi stovky lidí různých národností v rozlehlém domě obklopeném velkými pozemky (děti jsou ve věku 5-18 let a většina zde trvale bydlí).
Vyučování není povinné – Neill vyšel z předpokladu, že učení je pro děti příjemná a instinktivní aktivita. Kdo se ale zapíše do některého z kursů, musí jej navštěvovat pravidelně, jinak ho ostatní děti mohou navrhnout k vyloučení.
Pravidla života v komunitě jsou navrhována a schvalována všemi a vyvíjí se podle konkrétních potřeb. Daná pravidla jsou závazná a hlas dítěte má stejnou váhu jako hlas dospělého. Trestem za porušení pravidel je např. práce ve prospěch celku. Demokracie se zde tedy učí praxí.

Nejvýznamnější z Neillových 18-ti knih: Summerhill, radikální přístup k vychovávání dítěte vzbudila zájem na celém světě, byla uznána i v akademických kruzích a oceněna doktoráty tří universit.

Literatura:
Rýdl, K.: Budoucnost volné školy v Summerhillu je v udržení její tradiční koncepce (Učitelské listy č.2/00-01)
Štrynclová, G.: Summerhill (Model antiautoritativní výchovy. Univerzita Pardubice, 2003.
A. S. Neill: Summerhill (2013 vyšlo v češtině!)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=vBjQAeJIa30

Internetové stránky:
Summerhill – oficiální stránky školy (v AJ)