Antroposofie

Antroposofie je duchovní věda, podle které člověk sestává ze tří částí – fyzické, duševní a duchovní.

V souvislosti s tím probíhá i vývoj jedince:
do 7-mi let se dítě učí především prostřednictvím fyzického těla – nápodobou (a v duchu slov „Svět je dobrý.“),
do 14-ti let je důležitá stránka duševní – dítě se učí skrze prožitek, podobenství a morální autoritu („Svět je krásný.“),
do 21 let (v období duchovního rozvoje) se z předchozích zkušeností utváří schopnost vlastního rozumového úsudku („Svět je pravdivý.“).

Internetové stránky:
Antroposofie – studijní materiály středoškolského učitele J. Svobody
Antroposofie jako myšlenkový základ pedagogiky R. Steinera – web WŠ České Budějovice
Antroposofie a waldorské školství – článek J. Heřta, Český klub skeptiků Sisyfos