Psaní a čtení a psaní na WŠ

Příklad nácviku písmene K:

Učitel vypráví motivační příběh o králi, který kráčí do boje – děti kráčí po kruhu jako král se vztyčeným mečem a odříkávají s učitelem větu s častým výskytem písmene „k“ (Král klusal křepce na svém krásném koni ke krutému klání na kamenitém kopci.) Když slyší hlásku „k“, mohou třeba dupat.
Poté kreslí do sešitů krále a jeho postavu zjednodušují do symbolu (tak jako se v historii přecházelo od obrázku k písmenu):

Podobným způsobem se děti asi půl roku seznamují se všemi velkými tiskacími písmeny. Následně se učí jejich další podoby – malé a psací znaky (např. psací písmena jsou písmenka, která se vzala za ruce).