Sdružená škola

Označení sdružená škola nevypovídá nic o pedagogickém směřování – jde o formu legislativního zastřešení. Sdružená škola sdružuje děti zapsané v režimu domácího (individuálního) vzdělávání, aby se mohly učit společně.

Sdružené školy vznikají většinou tam, kde existuje skupina rodičů, kteří mají zájem o svobodnější vzdělávání a nemají v dosahu bydliště školu, která by jejich představy naplňovala, ale zároveň nechtějí nebo nemohou jít cestou domácího vzdělávání. Děti jsou tedy oficiálně zapsané do domácího (individuálního) vzdělávání po některou ze škol zařazených v rejstříku MŠMT, ale reálně docházejí do společných prostor, kde se jim věnuje učitelka v podstatě najatá rodiči.
Právně sdruženou školu zaštiťuje obvykle spolek (dříve občanské sdružení), kterému rodiče platí příspěvky na úhradu provozních i mzdových nákladů.

Výhodou takové školy je maximální pedagogická volnost (děti jen jednou za půl roku při přezkoušení kmenovou školou prokážou zvládnutí učiva, ale nemusí řešit přesné počty vyučovacích hodin, formu výuky ani formální vzdělání pedagogů, takže na výuce se může podílet i kdokoli z rodičů).
Sdružená škola také nemusí splňovat žádné hygienické normy, čili je možno ji zřídit prakticky kdekoli a kdykoli, stačí, že prostory vyhovují rodičům.
Nevýhodou je, že sdružená škola nemá nárok na žádné dotace, čili je pro rodiče finančně náročná. Proto je sdružená škola často jen dočasnou formou provozu vznikající registrované školy (o vznik školy se žádá rok předem, takže např. v září 2014 je podána žádost o zápis školy do Rejstříku škol a školských zařízení a spuštěn provoz sdružené školy a od září 2015 se tato sdružená škola stává oficiální školou zapsanou v rejstříku MŠMT).