Winnetská soustava

Winnetská soustava vytvořená ve 20. letech učitelem a inspektorem C. W. Washburnem je vlastně zdokonalená verze daltonského plánu.

Učivo je pro všechny stejné, ale každý se je učí sám, aby mu mohl věnovat tolik času, kolik potřebuje. Každý má seznam učiva, které by měl zvládnout za dva roky, a když je ovládá, je přezkoušen. Když test nebo přezkoušení nezvládne, vrací se k problémovému učivu – pokud zvládne vše, pokračuje dál.

Třetina až polovina vyučovacího času je věnována tvůrčí činnosti, kterou děti vykonávají společně.

1 komentář v Winnetská soustava

  1. […] Winnetská soustava vznikla stejně jako daltonská a puebloská v USA ve 20. letech 20. století.  Tato soustava vychází z daltonského plánu, ale snaží se minimalizovat jeho nedostatky. Samostudium je zde kombinováno s hromadným učením a skupinovou prací. Učivo je rozvrhnuto do cílů, které žáci samostudiem plní. […]

  2. ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY – INDIVIDUÁLNÍ A INDIVIDUALIZOVANÁ VÝUKA | Škola Populo | Doučování na míru dne 18.09.2019 14:06:07