Antipedagogika

Podle antipedagogiky dospělí nemají děti omezovat zákazy a trestat (neboli odrazovat je od zkoumání světa, učit je strachu a deformovat jejich přirozenost), ale mají je podporovat a pouze jim ukazovat, jak mohou svými činy omezovat druhé nebo ublížit samy sobě.

Literatura:
Ekkehart von Braunmühl (zakladatel antipedagogiky): Antipedagogika, Tajemství generační smlouvy, Čas pro děti
Hubertus von Schoenbeck: Škola s lidskou tváří, Podporovat místo vychovávat