Formy, eurytmie

Formy
Formy jsou jakási grafomotorická cvičení. Děti je nejprve kreslí rukama (nohama, celým tělem) do vzduchu, později na papír. V 1. třídě jsou formy jednoduché, ve 2. zrcadlové, ve 3. souměrné podle dvou os atp.

Kreslením „forem“ se děti učí pracovat s psacím náčiním, napodobovat tvary, orientovat se v prostoru apod. – to má význam pro výuku psaní, pro rozvoj estetického cítění, ale např. i v geometrii.

Eurytmie
Eurytmie je pohybové ztvárňování hudby a řeči. Zatím se u nás pro nedostatek učitelů vyučuje jen málokde.

No comments yet.

Leave a comment

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.