Lesní pedagogika

Lesní pedagogika ve smyslu prožitkového učení o lese v lese (viz) vznikla v 60. letech v USA, odkud se brzy rozšířila i do Evropy. Nejvíce se rozšířila v Rakousku, odkud se v roce 2000 dostala k nám. Jedná se o jednorázové programy lesních pedagogů, kterých se může účastnit jakákoli škola.

Internetové stránky:
Mezi stromy: Lesní pedagogika
VLS: Lesní pedagogika
Lesy ČR: O lesní pedagogice
Ekovýchova Libereckého kraje
Lesní pedagogika – Podhůra