Epocha

Toto je velmi zkrácený popis epochy stavby domu, kterou učila na Ostravské waldorfské škole má spolužačka Hana Pytlíčková v rámci studentské praxe.

Pracovní výchova
Výroba papírového domečku, jeskyně nebo stanu a jejich nalepení na první stranu epochového sešitu.
Hudební výchova
Děti napodobují různé zvuky (klepání kladívkem, palicí, zvuky od míchačky, zedníků, tesařů a jiných řemeslníků či jejich nářadí). Píseň Skřítkové, tesaři a píseň Stavěli tesaři.
První den epochy
Přivítání ranní průpovědí.
Rytmická část: dechové cvičení, rozezpívání, hra na flétny, zpěv nové písně Skřítkové, tesaři i s pohybovým doprovodem, výuka nového říkadla v kroužku s použitím dřevěných koulí, recitace dětí narozených v pondělí.
Hlavní část hodiny: Povídání o významu živlů (ohně, vody, vzduchu a země) při stavbě domu.
Zápis z tabule do epochových sešitů
Druhý den epochy
Ranní průpověď, rytmická část, recitace úterních básní.
Zápis z tabule do epochových sešitů
Vyprávění o rajském domě: Bůh stvořil prvního člověka – Adama…
Pracovní a výtvarná výchova
Povídání o práci architekta. Poté si děti mají zavřít oči, představit dům, jaký by chtěly postavit, nakreslit jej a vystřižený položit na jeden z balících papírů. Skupinky dětí, které daly svůj dům na stejný papír potom rozvrhují, kde který dům na papíře bude stát a dokreslují ulice, parky apod.
Třetí den epochy
Za pomoci dospělých se děti prakticky seznamovaly se stavbou ohniště – odstranily trávu, pomocí kolíku a provázku vyrývaly do země půdorys ohniště, měřily jeho délku, rýčem hloubily základy.
Hudební výchova
Cvičení dechu: Pamatujete si, který živel nám pomáhá vysušovat cihly? Vyzkoušíme si jeho sílu – foukáme jako slabý vánek, vítr postupně sílí, opět slábne. Pokusíme se rozfoukat náš další živel – oheň. Píseň Skřítkové tesaři – s pohybovým doprovodem.
Čtvrtý den epochy
Ranní průpověď, rytmická část, středeční básně.
Zápis z tabule do epochových sešitů – Rajský dům.
Vyprávění: Po vyhnání z ráje museli lidé na zemi čelit různému nebezpečí.
Pátý den epochy
Zedníci děti seznamovali s výrobou betonu – jak jej lidé připravovali dříve a jak jej můžeme připravit dnes. Děti měly možnost beton míchat i pomáhat při jeho aplikaci do vyhloubených základů ohniště. Po návratu do školy si zopakovaly, postup výroby betonu a betonování základů.
Šestý den epochy
Ranní průpověď, rytmická část, pondělní básně.
Zápis do epochových sešitů – stavební deník.
Sedmý den epochy
Děti přihlížely přípravě malty a pomáhaly při pokládání jednotlivých cihel, sledovaly předem navrhnutý plán ohniště a kontrolovaly, zda stavba pokračuje správně. Po návratu povídání co vše dnes vykonaly a jak.
Osmý den epochy
Ranní průpověď, rytmická část, recitace úterních a středečních básní.
Zápis z tabule do epochových sešitů: Dům z křovin a stromů.
Exkurse do keramické dílny: Povídání jak lidé v dřívějších dobách vyráběli své hliněné nádobí a džbánky, jak a na čem pracovali hrnčíři, seznámení s prací na dnešním hrnčířském kruhu a s postupem výroby točených hrníčků, talířů a misek. Příležitost vytočit si svůj vlastní hrníček.
Devátý den epochy
Děti za pomoci zedníků míchaly maltu, pokládaly cihly, spárovaly a začišťovaly stěny ohniště.
Hry: Hromadná pantomima, pantomima řemesel s hádáním, hra v rolích – stavba domu.
Hudební výchova
Píseň Jo ti povidam – povídání o cihláři.
Desátý den epochy
Ranní průpověď, rytmická část, recitace pátečních básní.
Zápis z tabule do epochových sešitů: Jeskyně.
Hodnocení dlouhodobého domácího úkolu – domečků, z přírodních materiálů.
Závěrečná dostavba ohniště. Za 14 dnů bude společné opékání.

No comments yet.

Leave a comment

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.