Alternativní školy v ČR

Petice za souhlas MŠMT se vnikem montessori střední školy v Chrudimi ZDE!  Sdílení vítáno.

Alternativní školy jsou někdy nazývány školy hrou, protože jsou to školy s jinými metodami a organizací výuky a obvykle se skutečně snaží o přiblížení učiva formou hry, diskuse, problémových úkolů a podobně (různé definice zde). Stejně jako ostatní školy, i alternativy mají povinnost plnit závazný rámcový vzdělávací program.

U nás existuje několik typů alternativ. Některé často se opakující znaky:
* snaha neudusit přirozenou touhu poznávat nové věci a jevy
* přátelský vztah mezi učitelem a dítětem, ochota a schopnost učitele pozitivně děti motivovat, podporovat jejich kvality i originalitu a respektovat vývojové zvláštnosti (chyba je stupeň učení, ne přestupek)
* spolupráce s rodinou dítěte (učitel zná možnosti pedagogiky, vy nejlépe znáte své děti)
* co nejaktivnější zapojení dítěte ve výuce, podpora spolupráce a rozvoj komunikace
* pěstování odpovědnosti spoluúčastí dětí na rozhodování
* propojování předmětů (k pochopení souvislostí a využitelnosti poznatků)
* prostředí uzpůsobeno dětem (pomůcky snadno přístupné v nízkých policích, dětská výzdoba)
* vyučování bez zvonění, ale podle momentálního zaujetí či únavy dětí (proč končit uprostřed zajímavé činnosti a proč nedopřát oddech tam, kde je třeba)
* slovní hodnocení

Při výběru školy pro své děti neváhejte všechny školy navštívit přímo ve výuce a doptat se na vše, co vás zajímá. I když se před vámi mohou učitelé chovat jinak než obvykle, nejspíš vám neunikne např. zda jsou děti tvořivé, nebo zda plní beze slova úkoly naučeným způsobem.

Inspirací vám může být John Holt, který v knize Jak se děti učí, píše: „Vzdělávání je pro mnohé chození na místo, kterému se říká škola, a kde je někdo nutí naučit se něco, co se moc učit nechtějí, pod hrozbou, že se stane něco zlého, když to neudělají – spousta lidí takové hry nemá ráda a ukončuje je co nejdřív. Někdy děti nemají školu rády proto, že je zajímá spousta věcí, na které jim nikdo neodpoví, protože nejsou ve školním rozvrhu.“

Přehled alternativ dostupných v naší republice:

Waldorfská (MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ, SŠ)
Montessori (MŠ, 1. i 2. st. ZŠ)
Daltonská (MŠ, 1. i 2. st. ZŠ, SŠ)
Jenská (1. st. ZŠ)
(Tyto tzv. reformní školy ve světě vznikaly v 1. pol. 20. stol.)

Začít spolu (MŠ, 1. st. ZŠ)
Zdravá škola (MŠ, 1. i 2. st. ZŠ, SŠ)
Integrovaná tematická výuka (MŠ, 1. st. ZŠ)
Lesní / přírodní škola (MŠ, SŠ)
(Vznikají v posledních desetiletích a často staví na zkušenostech reformních škol a na nových vědeckých poznatcích z psychologie, pedagogiky apod.)

Domácí vzdělávání (MŠ, 1. i 2. st. ZŠ, SŠ)

Podrobnější informace (historie, zahraniční alternativy).

V současné době v ČR vzniká řada nových nestátních škol, z nichž některé mají velmi působivé PR, ale nestojí na kvalitních pedagogických základech! Často využívají terminologii, o které nemají tušení, jak ji budou naplňovat. Nespokojte se proto s frázemi o individuálním přístupu apod. zajímejte se o konkrétní podobu každodenní výuky.

Mapa škol ZDE.